Oostelijk wandelen

21 juni 2023

Wil je wandelen in het Oosten des lands?
Excursie Renkums Beekdal
Op vrijdag 23 juni gaat Nivon Arnhem met Harrie Boersma op pad naar Het Renkums Beekdal. Dit is een natuurgebied dat ten westen van Renkum ligt (maar in het oosten des lands 🙂 ). Het ecologisch waardevolle beekdal doorsnijdt de stuwwal aan de Zuidwest-Veluwerand.
Er wordt gelopen vanaf het Informatiecentrum door het Renkums Beekdal naar de locatie van het voormalig industrieterrein. Onderweg is er een uitleg over het verleden, de totstandkoming van de herinrichting van het industrieterrein en de toekomst van het Renkums Beekdal.

Meer Info

Gerelateerd nieuws